<

نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 30725 به همه ی ویدئوهای نما 3 به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 500 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 30725 ارسال کنید.